post

Frontkollisjoner.no – alt om trafikksikkerhet

Hvert år kommer mange nordmenn til skade i trafikken, enten de er fotgjengere eller bilister. Selv om antallet trafikkulykker har blitt redusert de siste årene, grunnet tryggere bilveier, sikrere biler og kampanjer som promoterer bruk av bilbelte, er det fortsatt mulig å redusere antallet trafikkulykker ytterligere. Her på Frontkollisjoner.no vil du kunne lese mer om hva som forårsaker trafikkulykker, og hvordan du kan være med å bidra til å gjøre veiene et tryggere sted å ferdes. Her er noen av temaene vi vil ta opp:

  • Bruk av bilbelte
  • Bruk av refleks
  • Trygge bilveier og sikre biler

Vi vil også se nærmere på hvordan kollisjoner og ulykker i trafikken kan unngås:

  • Viktigheten av å være edru og opplagt bak rattet
  • Viktigheten av å overholde trafikkreglene

Nyheter om sikkerhet på veiene

I tillegg til å kunne lese om generell trafikksikkerhet og hvordan ulykker best kan unngås, vil vi gi deg nyheter om trafikksikkerhet. Hold deg oppdatert på hvordan du tryggest mulig kan ferdes i trafikken, og lær av andres feil. Av og til vil det å lese om bilulykker og trafikkdød være en nødvendig oppvekker for enkelte, og selv om det er trist å lese om, vil det kunne bidra til at du er litt ekstra forsiktig neste gang du er ute og kjører på veiene. Kanskje den forbikjøringen du planlegger ikke er nødvendig å gjennomføre? Det er et kjent ordtak som sier at «det er bedre å komme fram seint, enn å ikke komme fram i det hele tatt», og vi kunne ikke vært mer enig.