Hovedlinjer

Hovedlinje for arbeidet

01 Det er i seg selv naturstridig at motorkjøretøy med motsatt kjøreretning får passere hverandre, til dels i stor hastighet og tetthet, tunge trailere og busser, uten et hinder mot å komme over i motgående kjørefelt. Førers oppmerksomhet er ikke nok fordi det er fundamentalt menneskelig at det nå og da gjøres feil. Motorkjøretøyenes gradvise utvikling over lang tid kan være en forklaring, men ingen unnskyldning.

02 Det uholdbare bevises i praksis ved at i Norge blir i frontkollisjoner årlig rundt 100 mennesker drept og tusener skadet, til dels alvorlig. Gulmalte midtlinjer er ikke nok. Det er uholdbart med slike tap og lidelser når midtrekkverk mellom motgående kjørefelt er et tilgjengelig og anvendbart virkemiddel. Møtefrie og sikre veier reduserer opp mot 100 % frontkollisjoner og reduserer de totale dødsulykkene med mellom 80-90 % og hardt skadde med 47 %.

03 Veimyndighetene vet dette, og vil ha midtrekkverk på stamveier og riksveier med tilstrekkelig stor trafikk og dermed risiko. Allmennheten godtar ikke ulykkene, men reagerer nok ikke før ulykken rammer personlig, nærstående eller venner. Våre valgte ledere, sentrale og lokale politikere, må forstå situasjonen, slutte bare å ta til etterretning at disse forferdelige ulykkene skjer i så stor grad, og legge til grunn at vi har et så sterkt ulykkeshindrende virkemiddel som midtrekkverk, subsidiært annen midtsikring der midtrekkverk ikke er oppnålig.

04 Nei til Frontkollisjoner søker samarbeid med politikerne og bred kunnskap i den kjørende befolkning.

  • Det ufravikelige grunnlag er enighet om å hindre død og menneskeskader ved møteulykker.
  • Det søkes full forståelse for at midtrekkverk er et sterkt og effektivt virkemiddel.
  • Det gjelder forståelse for at veier om nødvendig må utvides for å gi plass til midtrekkverk.
  • Det dreier seg om et objektivt virkemiddel for å oppnå veier som redder liv.

05 Vi vil rådføre oss med politikere og andre om:

  • Hvordan kan det samarbeides
  • Hvordan kan det skapes bred forståelse, særlig hos sentrale politikere, som grunnlag for tiltak.
  • Oppnåelse av sikkerhet som første prioritet mot ulykker.
  • Erkjennelse av at midtrekkverk gir grunnlag for etablering av bedre vei der dette er nødvendig; med sikring av veikant; bedre veiers miljømessige betydning mv.

06 Nei til Frontkollisjoner har de som er rammet av de altfor mange ulykker som grunnlag for sitt arbeid. Det samme gjelder alle i den kjørende befolkning som står i fare for eller vil bli rammet. Sikring mot dødbringende møtekollisjoner, i særdeleshet med midtrekkverk, men også ved oppmerkede midtdelere og midtfelt, kan på dette alvorligste ulykkesområde bringe 0-visjonen over til å bli virkelighet. Det ønskes sterkt felles innsats for hvert år å redde et stort antall liv og hindre et stort antall alvorlig skadede.

Du skal ikke tåle så inderlig vel, den trafikkulykke som ENNÅ ikke har rammet deg selv.

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk