NtFk i media

10.jan: Haugesunds Avis - Trafikkulykkenes årsaker

haugesund_avis_nei_til_frontkollisjonerVeitrafikkulykker utgjør et betydelig samfunnsproblem. Nullvisjonen er utgangspunktet for alt trafikksikkerhetsarbeid, og innebærer at det skal arbeides for å utvikle et transportsystem der det ikke forekommer ulykker med drepte eller hardt skadde. Den er meget ambisiøs. Et særlig farlig faremoment er smale veier. Dette er også et argument for midtrekkverk, ikke et motargument. Nødvendig bredeutvidelser må skje, skriver Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Nei til Frontkollisjoer i denne kronikken i Haugesund Avis.

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk