NtFk i media

9.jan: Fremover - Trafikkulykkenes årsaker

fremover_nei_til_frontkollisjoner

"De følgende dager kommer vi helt sikker til å høre mange ord fra ansvarlige politikere og myndighetspersoner om de historiske lave tallene på antall drepte og hardt skadde. Nedgangen er bra. Men ord som «gledelig» og «glad» passer ikke inn i denne sammenhengen. Et tapt liv er et for meget!

Vi skal ikke glemme at det sitter mange tusen mennesker i dyp sorg rundt omkring i vårt langstrakte land, som enten har mistet et nært familiemedlem eller har fått noen/blitt hardt skadd på norske veier. Av respekt for alle disse bør vi være mer ydmyk i møte med veidøden, og virkelig sette inn alle våre ressurser på å gjør mest mulig for å nå nullvisjonen på veien."

Dette er noe av det daglig leder i Nei til Frontkollisjoner, Geirr Tangstad-Holdal skriver i denne kronikken i avisa Fremover

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk