NtFk i media

15.jan: Agderposten - Store behov, små bevilgninger

agderposten_nei_til_frontkollisjoner«Bedre sikring langs veien er et viktig grep for å hindre møteulykker», sa veidirektør Terje Moe Gustavsen til NRK nylig. Å bygge nye trafikksikre veier, midtrekkverk, siderekkverk og mer oversiktlig sideterreng, forsterkede veioppmerking og reduserte fartsgrenser, blir viktige virkemidler for Statens vegvesen fremover.

Men hvis veidirektøren skal få sine ønsker oppfylt må han ta en nærmere prat med samferdselsminister Marit Arnstad og statsminister Jens Stoltenberg. For behovene er store og de årlige bevilgningene via statsbudsjettet er ikke høye.

I 2012 skulle det bygges 17 km, og for 2013 er det vedtatt kun 19 km midtrekkverk på to- og trefelts veier.

Ifølge trafikksikkerhetsdokumentet som er vedlegg til forslaget til ny NTP 2014– 2023, er behovene på rundt 2.000 km. Da vil det ta over 110 år å få sikret alle disse veiene, skriver daglig leder Geirr Tangstad-Holdal i foreningen Nei til Frontkollisjoner i dagens kronikk i Agderposten.

 Hele kronikken kan lese her

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk