NtFk i media

20.jan: Østlendingen - Nei til Frontkollisjoner vil «gjøre riksveg 3 svensk»

nei_til_frontkollisjoner_ostlendingen

Østerdalen egner seg

Foreningen Nei til Frontkollisjoner har sett på riksveg 3 gjennom Østerdalen og konstatert at dette er en vegstrekning som egner seg godt for «den svenske modellen».

– Mange dalfører har flat bunn der en uten problem kan bygge sikre veger med 13–14 meters bredde av samme kvalitet som de svenske 2-1-vegene. Spesielt på Østlandet, men også i Midt-Norge finnes store skogområder der det er enkelt og formålstjenlig å bygge 2-1-veger. Svenskene har maktet å bygge landeveger som byr på sikkerhet og framkommelighet. Samtidig som lokale behov for busstopp. krysningspunkt og avkjøringer er ivaretatt, heter det i en uttalelses fra foreningen.

Les hele artikkelen på østlendingen.no: Nei til Frontkollisjoner vil ha trefelts rv. 3 som i Sverige

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk