NtFk i media

12.feb: TV2-Forsinkelser setter liv i fare

Mens regjeringen mener de oppfyller kravene i Nasjonal transportplan, mener opposisjonen at rapporten viser at de svikter trafikantene.

Forsinkelser av sikringen av våre veier fører til økt risiko

Daglig leder i Nei til Frontkollisjoner, Geirr Tangstad-Holdal mener at alle forsinkelsene og brutte løfter angående midtsikring av våre veier, fører til at trafikantene utsettes for større risiko med fare for egne liv. Regjeringen lovte 750 km med midtrekkverk før valget i 2009, som i ettertid har blitt omdefinert til å bare gjelde 250 km med midtrekkverk og 500 km med mindre midtsikringstiltak.

Se hele nyhetsinnlaget på TV2 21-nyhetene her.

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk