NtFk i media

10.april: Hamar Arbeiderblad - NTP - klar for endringer

Nasjonal transportplan skal være Regjeringen og Stortingets verktøy for samferdsel i en 10-års planperiode.

Planforslagene er utarbeidet av transportetatene over to år gjennom to omfattende etapper: en utredningsfase og en planleggingsfase.

Regjeringen hadde opprinnelig et ønske a° videreutvikle Nasjonal transportplan slik at meldingen blir mer strategisk og mindre detaljert. Dette vil måtte innebære at de i større grad må fokusere på måloppnåelse, og synliggjøre målkonflikter.

Det gjenstår å se om de evner å gjøre nettopp dette i sitt forslag til transportplan som legges fram 12. april.

Les hele artikkelen: Nasjonal transportplan - klar for endringer

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk