NtFk i media

12.april: Dagens Næringsliv - Reaksjonene på Nasjonal Transportplan varierer

Reaksjonene på Nasjonal Transportplan varierer fra applaus til slakt.

Vil ha mer midtrekkverk
Regjeringen ønsker å bygge totalt 780 kilometer møtefri vei. Av dette er det 380 kilometer møtefri vei på grunn av ny firefelts vei og 400 kilometer to- og trefelts riksveger får midtrekkverk i tiårsperioden.

- Dette er et skritt i riktig retning, men når behovet er hele 1850 km for å få sikret alle høytrafikerte veier med 6000 kjøretøy i døgnet, så vil det fortsatt stå over 1000 km riksvei usikret. Dette er selvsagt skuffende, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Nei til Frontkollisjononer.

Organisasjonen skriver at Regjeringen lovte før valget 2009 750 km midtrekkverk i inneværende NTP-periode 2010-2019 , dette ble omdefinert til 250 km midtrekkverk og 500 km andre mindre tiltak.

Les hele artikkelen på Dagens Næringsliv