NtFk i media

31.mai - Tidens krav: Reagerer på 90-sone

nei_til_frontkollisjoner_tidens_kravGJEMNES: Foreningen Nei til frontkollisjoner stiller seg uforstående til at nye E39 i Gjemnes får 90-sone.

Geirr Tangstad-Holdal er dag- lig leder i Nei til frontkollisjo- ner, foreningen for trafikanter og pårørende. Han reagerer på at den 9,9 kilometer lange og nye E39 mellom Høgset og Astad får 90 km/t som farts- grense i hele 7,4 kilometer.

– For oss i foreningen Nei til Frontkollisjoner er det helt uforståelig at denne usikrede nye veien har fått en sikker- hetsklarering til å tåle en farts- grense på hele 90 km/t, sier Geirr Tangstad-Holdal. Med usikret vei mener han at det ikke er fysisk atskilte kjørefelt.

Han sier til Tidens Krav at det er med en viss bismak at han nå reagerer.

– For dette skulle tross alt vært en gledens dag med ny vei i distriktet, og vi ser også forbe- dringen fra dagens gamle vei gjennom boligområder. Men det er så lite ekstra som kunne vært gjort. Dette blir bare halvveis, sier Tangstad-Holdal.

Han er også oppmerksom på faren for viltpåkjørsler langs Gjemnesstranda. Det går ofte hjort og beiter på ekrene her.

– For å unngå kollisjon med dyr svinger bilføreren ofte over i motgående kjørefelt, og da er det fort gjort at det smeller, sier Tangstad-Holdal.

Har reagert
– Vi vet at menneskelig tåleevne for kanskje å kunne overleve en front- kollisjon ligger på 70 km/t. Så møter man en bil i frontkolli- sjon, er dette det samme som døden, sier Tangstad-Holdal.

Han sier foreningen reagerte da vedtaket ble gjort i Stortinget om at denne veien skulle bygges som en smal usikret vei. Selv ville Tangstad-Holdal hatt en såkalt 1+2-vei med fysisk midtrekkverk.

– Dette er en type vei som svenskene sluttet å bygge på 1950- og 60-tallet. Med den kunnskapen både vår regjering og veimyndigheter sitter med, er dette direkte uansvarlig. Ved å investere noen få ekstra mil- lioner kunne vi ha hatt en moderne og sikker vei med fysisk livreddende midtrekkverk, sier han, og viser til tall fra Sverige som sier at slik sikring reduserer dødstallene med 76 prosent.

430 mill.
Mandag 3. juni erdet offisiell åpning av E39 Astad-Høgset, og Statens vegvesen og Gjemnes kommune inviterer i den anledning til vei- fest på Astad ved Batnfjordsøra. Det er statssekretær i Samferdselsdepartementet Geir Pollestad som står for den offisielle åpningen.

7,4 kilometer av veistrekning- en langs Gjemnesstranda får 90-sone, den første strekningen med denne farten på Nordmø- re. E39 Knutset-Høgset er i sin helhet finansiert av bompenger fra Krifastbommen, mens forlengelsen fra Knutset til Astad på 5,4 kilometer blir finansiert med 79 prosent bompenger og 21 prosent statlige midler.

Bompengeinnkrevinga starter umiddelbart etter åpninga av veien 3. juni, og sluttregninga for hele prosjektet er beregnet å bli 430 millioner kroner.

Sløsing
Tangstad-Holdal sier den nye E39-parsellen er et eksempel for hvordan vi i Norge sikrer våre europaveier i 2013.

– Om noen år vil denne veien bli ombygd, og dette er dessver- re symptomatisk med mange av våre tidligere samferdsels- prosjekter i Norge. Vi sløser ikke bare med vår oljerikdom, men også med menneskeliv, sier Geirr Tangstad-Holdal.