NtFk i media

30. april: Nationen mener

skjermbilde 2012-05-01 kl. 23.11.32I Norge bygges det ikke midtrekkverk på veier med en årsdøgnstrafikk un- der 8000 biler. I Sverige er grensen satt til 4000.

I tillegg til å bygge midtdelere også på mindre trafikkerte veier, må jernbanen rustes kraftig opp.

Som organisasjonen Nei til frontkollisjoner påpekte i en kronikk i Nationen på torsdag, er store deler av veinettet uegnet for store vogntog.

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk