NtFk i media

17.sept - NRK: Veimyndighetene må ta ansvar

geirr_nrkrogalandNorske veimyndigheter og politikere må i større grad stilles til ansvar for veisikkerheten langs norske veier, mener foreningen Nei til Frontkollisjoner

– Når vi har hatt ulykkesgrupper gjennom mange år som har påpekt gang på gang hva som kan gjøres for å få ned antall drepte og skadde, og det ikke skjer mer. Da er det noe galt med adferden, sier Geirr Tangstad-Holdal i foreningen Nei til Frontkollisjoner.

Les mer …

13.aug - Ringerikesblad: Neppe midtdeler her

rb_midtdeler_herDet blir sannsynligvis midtfelt, og ikke fysisk midtdeler over Steinssletta.

HOLE/RINGERIKE: Om kort tid starter arbeidet med å sette opp midtrekkverk fra Vik og nordover på E16.

Det arbeidet kommer sann- synligvis ikke til å fortsette over Steinssletta.

– Tidligere har det ligget inne et forslag om fysisk midtrekkverk, med rundkjøringer i kryss, forteller prosjektleder Ingvild Skaug i Statens vegvesen.

Les mer …

30.aug - Romerikes Blad: Frykter dårlig midtrekkverk

rb_frykter sikkerheten

Leder i foreningen Nei til frontkollisjoner, Geirr Tangstad-Holdal fra Nittedal, forstår ikke hvordan slike ulykker kan skje på motorvei med midtdeler.

– Det er noe som ikke stemmer når en personbil kommer seg over i motgående kjørefelt på E6, som skal være en møtefri motorvei. Derfor stiller vi spørsmål ved vedlikeholdet av vaierrekkverket, og om denne type midtdeler i det hele tatt er godt nok, sier han.

Les mer …

13.aug - Jalsbergavis: Færre ulykker med midtrekkverk

jarlsbergavis_ulykker_midtrekkverkStatens Vegvesen har analysert ulykkesstrekningene på E18 gjennom nordfylket. Konklusjonen er at midtrekkverk gir mindre risiko, skriver Jalsbergavis.

Visse strekninger av E18, deriblant flere i Holmestrand, er mer ulykkesutsatt enn andre. I et internt dokument påpeker Statens Vegvesen behovet for midtrekkverk.

Les mer …

22.aug-NRK P1: Med og uten midtrekkverk ny rv.4

mari_helmerMari Helmer, nestleder i styret, kommenterer manglende sikkerhet i forbindelse med ytbyggingen av Rv. 4 NRK P1 Ettermiddag Hedmark og Oppland.

Når veiutbyggingene er ferdig, vil bilistene måtte skifte veistandard syv ganger på de 30 kilometerne fra Roa til Einavatnet, med og uten midtrekkverk.

Les mer …

30. juli - Oppland Arbeiderblad: Nullvisjon? - Ja, delvis

opplandarbeiderblad_nullvisjon- Grunnlagsdokumentet sier at vi redusere antall drepte og hardt skadde hvert år med 100 personer ved å sikre alle våre høytrafikkerte riksveier med en trafikk på over 6000 gjennomsnittlig kjøretøy i døgnet (ÅDT). Og ifølge statsbudsjettet for 2010 reduserer møtefrie veier dødsulykkene med i gjennomsnitt 76 prosent og hardt skadde med rundt 47 prosent, skriver Geirr Tangstad-Holdal i denne kronikken i Oppland Arbeiderblad.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk