NtFk i media

Nei til Frontkollisjoner i media

Stavanger Aftenbladet (06.mai 2011) To bilførere kritisk skadet etter ulykke på E 39

NRK Møre og Romsdal: Hør daglig leder Geirr Tangstad-Holdal kommentere fartsgrensejusteringen fra 80 til 70 km/t (ca.09:20 ut i sendingen)

Samfunnsmagasinet (publisert 14.2.1011) Stamvegene må sikres med fysiske sikkerhetsbarrierer som skiller kjøreretningene

Bergens Tidende(publisert: 26.01.2011) «Vi går her med livet som innsats»

Stavanger Aftenbladet (publisert 24.01.2011) Ber folk møte opp langs veiene

Bergen Arbeiderblad (publisert 02.12.2010 ) - Én feil kan utslette to familier

Nettavisen (publisert 01.12.2010) - Bare én feil kan utslette to familier

NRK (publisert 26.11.2010) Svenskene bygger ti ganger mer

Avisen Agder (publisert 19.10.2010) Varsler E39-aksjoner

Nettavisen (publisert 01.09.2008) Korstog mot dårlige veier krever strakstiltak

Stavanger Aftenbladet (7.mars 2008) Lederen: Trafikkulykkene kan og må reduseres

Stavanger Aftenbladet (06.mars 2008) Trafikkskader er grovt underrapportert

Avisa Nordland (publisert 03.12.2007) Mangler 500 km midtdeler

Avisa Nordland (publisert 29.08.2007) Biskopen krever midtrekkverk

Østlendingen(publisert tirsdag 17. juli 2007) I dag stiftes foreningen "Nei til frontkollisjoner".

(Vi vil komplimentere oversikten, med både gml. og nye mediautspill i dagene fremover)

26.jan: BT Vi går med livet som innsats

Politikerne vet hva som hjelper, men mangler evnen til å gjøre noe, mener veiaksjonist Geirr Tangstad-Holdal, skriver BT.no

Mange møteulykker

Møteulykkene dominerer på stamveien langs vestlandskysten. I snitt er tre av ti dødsulykker på norske veier en frontkollisjon.

På E39 skjer det dobbelt så ofte. Siden 2000 har nesten 100 nordmenn møtt døden front mot front på E39.

- Jeg får frysninger på ryggen når jeg hører disse tallene, sier Geirr Tangstad-Holdal.

For fire år siden mistet han søsteren, svogeren og niesen i en frontkollisjon på E39 i Rogaland. På ettårsdagen for ulykken etablerte venner og familie foreningen «Nei til frontkollisjoner», som Tangstad-Holdal leder.

De ønsker mer midtrekkverk. Ifølge Transportøkonomisk institutt, kan slike rekkverk hindre åtte av ti dødsulykker.

Det aller meste av E39 mangler i dag fysisk midtdeler.

- I tillegg til møteulykkene, vet vi at omtrent halvparten av utforkjøringene skjer mot venstre. Politikerne har kunnskapen, men mangler evne eller vilje til å gjøre noe. Jeg gremmes, sier Tangstad-Holdal.

Les mer …

3. juni: Østlendingen

Vil senke grensen for midtrekkverk på riksveg 2 og 3

Den 1. juni sendte Statens vegvesen brev til Samferdselsdepartementet, med krav som kan bidra til å senke dødstallene på norske veger kraftig. I Hedmark er riksveg 3 en klar kandidat, mener daglig leder i Nei Til Frontkollisjoner, Geirr Tangstad-Holdal.

Les mer …

NRK: Vil se på raske tiltak på dødsveien

Statens vegvesen fremskynder arbeidet med å bedre trafikksikkerheten på E8 gjennom Lavangsdalen, der fem personer i går omkom.

Ulykken skjedde på E8 mellom Nordkjosbotn og Tromsø. E8 er en norsk stamvei som går mellom Tromsø og grensen mot Finland ved Kilpisjärvi. I løpet av de ti siste årene har 21 personer omkommet i ulykker på E8 mellom Nordkjosbotn og Tromsø, ifølge foreningen Nei til Frontkollisjoner.

Les hele artikkelen på NRK.no

Vi trenger Nei til Frontkollisjoner

Vi trenger organisasjoner som Nei til Frontkollisjoner.

Fysiske midtdelere vil ikke sette noen sluttstrek for tragiske dødsulykker i trafikken. Det vil fortsatt skje utforkjøringer til høyre for føreren og andre kollisjoner.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk