NtFk i media

28.juli - Bergensavisen: Den viktige nullvisjonen

bergensavisen_nullvisjonen- Det gjøres mye bra arbeid på mange områder innenfor trafikksikkerhet. Men på hvilket annet samfunnsområdet ville vi ha akseptert å ikke gjøre vårt ytterste for å spare alle 100 mennseklivene ved å bygge sikkerhetsbarrierer?
Det finnes kun to ord for en slik ønsket politikk: brutalt og hjerterått, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Nei til Frontkollisjoner i denne kronikken i Bergensavisen.

Les mer …

17. juli - Lofotposten: Nullvisjon - ja, delvis

lofotposten_nullvisjon- Vi i den landsdekkende foreningen Nei til Frontkollisjoner foreslo et halveringsmålet på et tidlig møte i referansegruppe til NTP 2014- 2023. Nullvisjonen må være en visjon som følges opp med ambisiøse målformuleringer i NTP, og dette må videre følges opp med i forpliktende tiltaksplaner og handlingsprogram, skriver Geirr Tangstad-Holdal i kronikken i Lofotposten.

Les mer …

22. juli - Nordlys: Nullvisjon? - Ja, delvis

nordlys_nullvisjon- Vi vet også at 31 % av alle drepte og hardt skadde blir drept eller hardt skadd i frontkollisjoner. Utfordringene er størst på riksveinettet, der hele 46 % av alle drepte og hardt skadde blir drept eller hardt skadd i frontkollisjoner.

På fylkesveinettet er andelen 27 % og på kommunale veinettet 9%.

En annen dominerende ulykkestype er utforkjøringene, der rundt 50 % skjer til venstre for føreren, skriver Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Nei til Frontkollisjoner i Nordlys.

Les mer …

16.juli - Bladet Vesterålen: Nullvisjon - ja, delvis

bladetvesteraalen_nullvisjon- Behovene for å sikre våre riksveier med en trafikk på over 6.000 kjøretøy i døgnet er på 1.850 kilometer. Dette kan som sagt redusere antall drepte og hardt skadde med hele 100 personer hver år.

Hvorfor regjeringen da velger ikke å prioritere dette i Nasjonal transportplan er uforstålig. I løpet av de neste 10 årene ønsker regjeringen å sikre 780 av disse 1.850 kilometrene med usikrede høytrafikkerte veier. Dette utgjør rundt 42 prosent av behovet. Omregnet i sparte liv, utgjør dette en prioritering på en ønsket reduksjon på 42 av 100 personer, skriver bl.a. Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i denne kronikken i Bladet Vesterålen.

Les mer …

20. juli - Trønderavisa: Nullvisjon - ja, delvis

tronderavisa_nullvisjonDet gjøres mye bra arbeid på mange områder innenfor trafikksikkerhet. Men på hvilket annet samfunnsom- rådet ville vi ha akseptert å ikke gjøre vårt ytterste for å spare alle 100 menneskelivene ved å bygge sik- kerhetsbarrierer? Det finnes kun to ord for en slik ønsket politikk: brutalt og hjerterått, skriver Geirr Tangstad-Holdal i denne kronikken i Trønderavisa.

Les mer …

18.juli - Agderposten: Brutal og hjerterå politikk

agderposten_hjerteraatt- Men på hvilket annet samfunnsområde ville vi ha akseptert å ikke gjøre vårt ytterste for å spare alle 100 menneskelivene ved å bygge sikkerhetsbarrierer? Det finnes kun to ord for en slik ønsket politikk: brutalt og hjerterått, skriver Geirr Tangstad-Holdal i dette leserinnleggget i Agderposten.

Les mer …

Markerte 10000 følgere på facebook

nei_til_frontkollisjoner_markerte10000flgereDen landsdekkende foreningen Nei til Frontkollisjoner markerte 10000 følgere på sin facebook med kake.

- Det betyr enormt mye for oss å ha så mange som støtter oss i vår kamp mot frontkollisjoner. Vi er svært glad for alle som både følgere og støtter vårt arbeid for økt fokus på trafikksikkerhet på norske veier, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder.

Les mer …

18. juli - Drammens Tidende: Nullvisjon - ja, delvis

drammenstidende_nullvisjon- I vedtaket om Nullvisjon er det delte ansvaret sentralt. De som bygger og former veitransportsystemet skal ha som mål å bygge et system som håndterer menneskelig svikt. Systemet må ikke bare håndtere våre egne feilvurderinger og feilhandlinger, det må også beskytte oss fra andres.

Trafikantenes ansvar er å følge de spilleregler som planleggerne har satt opp. Hvis trafikantene ikke klarer å følge spillereglene, faller ansvaret tilbake på dem som utformer og bygger veitransportsystemet, og de må på nytt tilpasse systemet til menneskenes evne. Dette fordi kravene til tra!kantene var satt for høyt, skriver Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Nei til Frontkollisjoner i denne kronikken i Drammens Tidende.

Les mer …

13.juni: TV2 - Bilen burde vært beslaglagt

beslaglegg_bilene_tv2

Organisasjonen Nei til frontkollisjoner mener det ikke er nok å inndra førerkortet til verstinger i trafikken, melder TV2.no

TV2.no fortalte onsdag om den 35 år gamle mannen som ble dømt for 44 trafikkforeteelser. Elleve av overtredelsene begikk han etter at førerkortet var inndratt.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk