NtFk i media

16.aug: TrønderAvisa Den ubehagelige sannheten

nei til frontkollisjoner i trnderavisa

HOLDER IKKE: De siste seks årene fra og med 2006 har det i gjennomsnitt hvert år blitt bygd 18,95 km møtefrie to- og trefelts veier med livreddende midtrekkverk. Når regjeringen selv sier at slike sikrede veier vil redusere antall drepte med opp mot 80 prosent og hardt skadde med 45 prosent, så er ikke dette veldig ambisiøst, skriver kronikøren, Geirr Tangstad-Holdal

De seks første månedene ble det registrert 528 frontkollisjoner med totalt 828 drept og skadd i frontkol- lisjoner på norske veier. 42 personer har omkommet og 92 ble hardt skadd. Dødsulykkene i frontkollisjoner utgjør nå over 50 prosent av antall drepte i trafikken. Fra og med 2006 har 581 blitt drept og 1399 blitt hardt skadd i frontkollisjoner. Bak hvert tall befinner det seg familier og venner i bunnløs sorg!

Les hele kronikken: Den ubehagelige sannheten

11.aug Nordlys: Midtdelere i Lavangsdalen

nordlys 2012-08-12 kl. 00.32.47Viser til kronikk av førstestatsadvokat Lars Fause: «Midtdelere i Lavangsdalen kan ikke forhindre alt».

Her virker det som om førstestatsadvokaten er på «tynn is» når han uttaler seg om trafikantenes atferd og trafikksikkerhet.

Det er ikke noe tvil om at den enkelte trafikants ansvar er betydelig når man først beveger seg ut i trafikken. Derfor er også våre myndigheter strenge når trafikantene først bryter noen av de strenge regler og lover som gjelder for å bevege seg ut i trafikken. Bøter, inndragning av førerkort, fengselsstraff osv.

Møtefrie og sikre veier gir ikke bare falsk trygghet, de gir trygghet. Statistikken sier også at møtefrie og sikrede veier med midtrekkverk reduserer hele 76 prosent av drepte og 47 prosent av alle hardt skadde.

Les mer …

1.aug: Varden-Kjemper for flere midtdelere

Kjemper for flere midtdelere på norske veier

Geirr Tangstad-Holdal i Nei til frontkollisjoner mener midtdelere kan redde halvparten av dem som dør i trafikken. Statens vegvesen sier midtdelere vil bli prioritert i større grad fra 2014.

Blant de 81 som hittil har omkommet i trafikken i år, døde 42 i frontkollisjoner. 92 personer er så langt i år hardt skadd i slike ulykker.

– Når disse ulykkene utgjør halvparten av dødsulykkene er det rart at det ikke bygges flere kilometer med midtdelere, mener Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i organisasjonen Nei til frontkollisjoner.

Statens vegvesen startet i 2005 med dybdeanalyser av samtlige dødsulykker. Tangstad-Holdal viser til rapporten fra region Øst for 2010, som viser at 22 menneskeliv kunne vært spart dersom flere midtdelere var blitt bygget.

– Menneskelig svikt er årsaken til de fleste ulykkene i dagens trafikksystem. Midtdelere vil beskytte trafikanter mot feil andre gjør i trafikken, sier Tangstad-Holdal.

Les mer …

9.aug Rogalandsavisa: Tryggere å være bilist i Sverige

– Tryggere å være bilist i Sverige

– Foreløpige tall viser at Norge igjen sakker akterut sammenlignet med Sverige når det gjelder antall personer som mister livet i trafikken, i forhold til folketallet, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Til sammen 81 personer mistet livet på norske veier i første halvår 2012. Dette var to færre enn første halvår i fjor. I Sverige var nedgangen større, fra 151 til 127 trafikkdrepte.

Organisasjonen Nei til Frontkollisjoner konstaterer at det i første halvår har omkommet 34 personer i frontkollisjoner på svenske veier, mot 42 på norske veier.

– Justert for folketallet er det nå nesten 75 prosent større sjanse for å omkomme på norske veier i en frontkollisjon enn på svenske. Tallet viser helt klart at svenske myndigheter har tatt sin del av nullvisjonen på alvor når det gjelder å sikre veimiljøet mot menneskelige feil, sier daglig leder i Nei til Frontkollisjoner, Geirr Tangstad-Holdal.

Organisasjonen peker på at det i 2006 omkom 65 personer i frontkollisjoner mellom januar og juni i Sverige, mens de i år altså har redusert antallet omkomne til 34 personer.

– I mellomtiden har de bygd ut og sikret over 1.300 kilometer med vei, sier Tangstad-Holdal.

Les mer …

9. aug Nettavisen: Nesten dobbelt så farlig å være bilist i Norge

– Foreløpige tall viser at Norge igjen sakker akterut sammenlignet med Sverige når det gjelder antall personer som mister livet i trafikken, i forhold til folketallet, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB)

Frontkollisjoner

Organisasjonen Nei til Frontkollisjoner konstaterer at det i første halvår har omkommet 34 personer i frontkollisjoner på svenske veier, mot 42 på norske veier.

– Justert for folketallet er det nå nesten 75 prosent større sjanse for å omkomme på norske veier i en frontkollisjon enn på svenske. Tallet viser helt klart at svenske myndigheter har tatt sin del av nullvisjonen på alvor når det gjelder å sikre veimiljøet mot menneskelige feil, sier daglig leder i Nei til Frontkollisjoner, Geirr Tangstad-Holdal.

Organisasjonen peker på at det i 2006 omkom 65 personer i frontkollisjoner mellom januar og juni i Sverige, mens de i år altså har redusert antallet omkomne til 34 personer.

– I mellomtiden har de bygd ut og sikret over 1.300 kilometer med vei, sier Tangstad-Holdal.

Les mer …

31: juli: Leder i Vesteraalen Blad

Foreninga «Nei til frontkollisjoner» er en ideell organisasjon, og deres utrettelig arbeid for sikrere veier, fortjener oppmerksomhet.

De jobber først og fremst for å få bevilgende myndigheter til å åpne øynene for at veier med stor trafikk må utstyres med mer enn gulmaling: Foreninga mener flere av våre veier trenger midtdelere.

Les mer …

7. aug Budstikka: Den ubehagelige sannheten

budstikka debattMIDTSKILLE: E16 gjennom Bærum er en av veiene der det i senere år er satset på midtskille. – Bygging av møtefrie og sikre veier med livreddende midtrekkverk gir i gjennomsnitt rundt 75 prosent reduksjon i antall drepte og 47 prosent i antall hardt skadde, skriver daglig leder, Geirr Tangstad-Holdal i foreningen Nei til Frontkollisjoner.

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk