Urovekkende økning av antall drepte i frontkollisjoner

Sterk økning av antall drepte i frontkollisjoner de ni første månedene i år, i forhold til i fjor.
36 personer omkom i årets ni første måndene, mot 23 personer i 2015. Møteulykkene utgjør litt over 32 prosent av alle trafikkdrepte på veien.

I perioden januar til september ble 127 personer hardt skadd i frontkollisjoner.

Totalt ble 111 personen drept på norske veier fra jaunar til september 2016. I samme periode i fjor omkom 87 personer.
Og totalt ble 538 personer hardt skadd i samme periode i år. (Pga. forsinket innrapportering av hardt skadde, vil tallet på hardt skadde øke de kommende månedene etter hvert som Politiet oppdaterer skadegraden. En fullstendig oversikt over hardt skadde og som er sammenliknbare bakover i tid, publiseres først i årsstatistikken i mai hvert år.)

- Vi er svært bekymret for utviklingen vi ser i en kraftig økning i antall trafikkdrepte på veien, sier Geirr Tangstad-Holdal, adm.leder i Nei til Frontkollisjoner.

- Med så stort etterslep etter sikrere trafikkmiljø og antall usikrede veier i forhold til veinormalen, så må trafikantene ta et mye større ansvar for å få disse tallene ned. Vi har ingen å miste, fortsetter Tangstad-Holdal.

-Samtidig er dette et kraftig signal til dagens politiske ledere om at sikkerheten på veien må tas på et mye større alvor, enn hittil gjort. Nullvisjonen om null drepte og null hardt skadde må følges opp i praktisk politikk.  Skal vi i det hele tatt nå målet om ikke mer enn 500 drepte og hardt skadde på norske veier innen utgangen av 2023 må alle midler tas i bruk, og det delte ansvaret mellom veimyndigheter og trafikanter tas på alvor, avslutter Geirr Tangstad-Holdal i forenngen Nei til Frontkollisjoner.

 

Tall fra SSB

2015M01

2015M02

2015M03

2015M04

2015M05

2015M06

2015M07

2015M08

2015M09

                   

 A. Påkjøring bakfra

0

0

0

0

0

0

2

0

0

 B. Andre ulykker med samme kjøreretning

0

0

2

0

0

0

2

0

0

 C. Møting ved forbikjøring

0

0

0

0

0

0

0

1

0

 D. Andre møteulykker

2

3

2

1

2

2

2

5

3

 E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging

0

0

1

0

1

1

0

0

0

 F. Kryssende kjøreretning

0

1

0

2

2

1

0

0

0

 G. Fotgjenger krysset kjørebanen

0

0

1

0

1

0

1

0

0

 H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen

1

1

0

0

1

2

0

0

1

 I. Akende o.l.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 J. Enslig kjøretøy utfor veien

1

2

4

1

2

2

8

6

5

 K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.

0

0

0

0

1

0

0

1

1

 L. Andre ulykker

2

0

0

0

1

1

0

1

1

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk