10 flere drepte i frontkollisjoner i årets 11 første måneder

38 omkomne hittil i år i frontkollisjoner

I årets første 11 måneder ble det drept 38 personer i frontkollisjoner, mot 28 i tilsvarende periode i 2015. I tillegg er det registrert 118 personer som hardt skadd fra januar til november 2016 i frontkollisjoner.

(Pga. forsinket innrapportering av hardt skadde, vil tallet på hardt skadde øke de kommende månedene etter hvert som Politiet oppdaterer skadegraden. En fullstendig oversikt over hardt skadde og som er sammenliknbare bakover i tid, publiseres først i årsstatistikken i mai hvert år.)

Totalt 127 omkomne hittil i år

Fra januar til november i år har 127 personer mistet livet i 121 dødsulykker på norske veier, 21 kvinner og 106 menn. Dette er 20 flere enn i samme periode i fjor da 107 personer omkom i 93 dødsulykker.

43 av de omkomne var i aldersgruppen 45–64 år, mot 27 for tilsvarende periode i fjor. Videre omkom 2 i aldersgruppen 0–15 år, 23 i gruppen 16–24 år, 30 i gruppen 25–44 år, og 29 omkom i aldersgruppen 65 år og over. 

1 av 5 omkomne er myke trafikanter

Hittil i år har 12 syklister og 12 fotgjengere mistet livet i trafikken. Det vil si at så langt i år er hver femte omkomne en myk trafikant. I tilsvarende periode i fjor omkom 15 myke trafikanter.

Kilde: SSB.no

Fotnote(r):
Månedstall er kun foreløpige fram til endelige tall er publisert, normalt i mai året etter. Månedstallene for tidligere årganger er endelige, ettersom tallene blir rettet fortløpende.
Merk at det pga. nye registreringsrutiner fra Politiet fra 20. november 2012 foreløpig er svært mye høyere andel personer med uoppgitt skadegrad enn før. Sammenlikninger mot tidligere perioder må derfor gjøres med varsomhet.Månedstallene er foreløpige inntil endelige tall er publisert, vanligvis i mai året etter statistikkperiodens utløp

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk