Flere omkom i frontkollisjoner i 2016

frontkollisjonFlere omkom i møteulykker

Utforkjørings- og møteulykker er de desidert mest alvorlige ulykkesgruppene. I 2016 omkom 37 prosent i en utforkjøringsulykke, samme andel som året før. 31 prosent omkom i møteulykker mot 27 prosent i 2015. Totalt ble 129 personer hardt skadd og 938 er registrert som lettere skadd eller med uoppgitt skadegrad i frontkollisjoner i samme periode.
(Tallene er foreløpig pr 16. februar 2017. De endelige tallene vil være klar i mai 2017).

Flest omkomne i juli, juni og september

Sammen med juli og juni var september måneden med flest trafikkdrepte i 2016. I juli omkom 22 personer, mens det i juni omkom 15. I september ble 14 personer drept i trafikken.

Flest omkom i Rogaland, Buskerud og Akershus

Rogaland hadde flest antall trafikkdrepte i fjor med 15. I Buskerud og Akershus omkom henholdsvis 14 og 12 personer. I hvert av disse fylkene omkom 8 personer i 2015.

Flest omkomne menn mellom 45 og 64 år

46 av de omkomne i 2016 – 39 menn og 7 kvinner – var i aldersgruppen 45–64 år. Dette tilsvarer 34 prosent av alle omkomne, mot 26 prosent i 2015. I aldersgruppen 25–44 år omkom 31 mot 28 i 2015, og i gruppen 65 år og over mistet 32 personer livet mot 24 året før. Det omkom 26 barn og unge (aldersgruppen 0–24), mot 35 i 2015.

Kilde: SSB.no

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk