Nye E6 i østfold redder liv

Østfold E6
foto Geir Hansen, Moss Avis

Menon Economics har evaluert E6 i Østfold, basert på en modell utviklet ved NTNU for å vurdere sammfunsnytten av store statlige investeringer.

I tillegg til å finne at det har vært en forsvarlig investering, fant de også at det har vært en drastisk nedgang i antall ulykker, og da spesielt ulykker med fatal utgang.

"Før utbyggingen var strekningen tungt belastet med ulykker og skadeomfanget var alvorlig. Utbyggingen ser ut til å ha ført til en kraftig reduksjon i både antall ulykker og skadekonsekvensene av disse. Unngåtte dødsfall og ulykker med hardt skadde sparer samfunnet for store kostnader og trekker opp lønnsomheten av utbyggingen betydelig. Estimerte besparelser av økt trafikksikkerhet er på 1,4 milliarder 2015-kroner neddiskontert til 2006."  

Rapporten er klar på at flere menneskeliv kunne vært spart om flere veier ble bygget ut i et raskere tempo.
Den sammfunnsmesige gevinsten ved å redusere antall ulykker undervurderes når man vurderer lønnsomheten av å bygge tryggere veier.

På to av delstrekkningene som er beskrevet i rapporten var det 25 dødsulykker i perioden før den nye veien, de flese møteulykker. Etter at veien var ferdig i 2008 har det vært 3 dødsulykker, 2 utforkjøringer og en motorsykklist mot midtrekkverk.  

Kilde:

http://www.menon.no/wp-content/uploads/2017-4-Evaluering-av-E6-%C3%98stfold.pdf 15.02.17

 

5BG6hex sporsmal5F5fIk-3

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk