Innkalling årsmøte 2017

Sted: Anthon B Nilsen bygget, Rådhusgata 27
Tid:   19.06.2017 16.00-18.00

Møtet er åpent for alle foreningens medlemmer.

Saksliste
• Valg av møteleder
• Valg av referent
• Valg av 2 til å skrive under protokoll
• Godkjennelse innkallelse
• Årsberetning
• Godkjennelse av regnskap
• Valg av styre
• Innkommende saker

Saker som ønskes behandlet, bes være styre i hende senest 05.06.2017

Med ønske om en trafikksikker vår

Mari Helmer
på vegne av styret i Nei til Frontkollisjoner

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk