Åtte prikker - så ryker lappen

prikkbelasning politiVed utgangen av 2012 hadde 22.000 nordmenn flere enn fire prikker, og er dermed over halvveis til førerkortbeslag.

På den åttende prikken ryker lappen i seks måneder.

Les mer …

24.jan: Nettavisen - 598 drept og 1576 alvorlig skadd

nettavisen_marit_arnstad_jens_stoltenberg

Er det disse menneskene samferdselsministeren mener det er «smalt» å bry seg om? spør nettavisen.no

På tirsdag ble trafikksikkerhet og møtefrie veier tatt opp i Stortinget. Der svarte samferdselsminsiter Marit Arnstad blant annet følgende: - Det er litt smalt av Høyre å fokusere så sterkt på midtrekkverk. Jeg er heller ikke enig i at de fleste dødsulykker er knyttet til frontkollisjoner. Våre tall viser at 37 prosent av dødsulykkene er knyttet til frontkollisjoner og 34 prosent til utforkjøringer. Dette tilsier en bred satsing på området.

Les mer …

Julehilsen fra Nei til Frontkollisjoner

nei_til_frontkollisjoner_julehilsen_small

Et år går straks ut etter fortsatt innsats for møtefrie veier. Adskillig er oppnådd, men utviklingen er for langsom.

Vi er glade for alle liv som er reddet og skader som er unngått. Men det er sorg over alle som er rammet. Det er så mange som kunne ha vært spart, hvis innsatsen fra våre myndigheter hadde vært en annen og større.

Arbeidet må fortsette. Jo flere som deltar og støtter, desto lengre vil vi nå. Verdien av det som oppnås er uten unntak. Motivasjonen er ubestridelig.

I dette perspektiv ønsker vi:

GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

Styret i Nei til Frontkollisjoner

Gunnar Grette (s.)

Den landsdekkende foreningen Nei til Frontkollisjoner

Skjermbilde 2014-11-19 kl. 15.45.23

Den landsdekkende foreningen Nei til Frontkollisjoner ble stiftet den 17. juli 2007 i forbindelse med et folkemøte i Kristiansand. Det var nøyaktig ett år etter at familiene Holdal og Steinsland mistet tre familiemedlemmer i en frontkollisjon på en usikret E39 ved Helleland i Rogaland.

Foreningens styre ledes av tidligere h.r.adv. Gunnar Grette, Oslo og nestleder Eva Høili, Buskerud.

Vi innledet vårt arbeid med å innhente informasjon fra samferdselsmyndighetene. Og tidligere seksjonsleder for trafikksikkerhet i Statens Vegvesen, Finn Harald Amundsen, har oppsumert for oss med følgende utsagn: "Møteulykkene er vårt alvorligste trafikkulykkesproblem". Det er dette som er foreningens hovedoppgave, å forhindre møteulykker.

Les mer …

Generalforsamling 2013

bli_medlem1Nei til Frontkollisjoners generalforsamling 2013 er berammet til 4. juni 2013.

Vedteker og hovedlinje for landsforeningens arbeid.

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk