Skuffet over regjeringens manglende satsning på fysiske sikkerhetsbarrierer

Regjeringen bruker svimlende summer i neste års statsbudsjett. Totalutgiftene er på 960 milliarder kroner.

- Da må det være lov å si at man er svært skuffet over regjeringens manglende satsning på fysiske sikkerhetsbarrierer mellom kjørefeltene på våre mest trafikkerte veger, sier Geirr Tangstad-Holdal i Nei til Frontkollisjoner til NRK idag.

Les mer …

Styreleder til TU: Møtefrie veger i sniletakt

Veimyndighetene planlegger 750 kilometer vei med midtdelere i løpet av inneværende periode av NTP på 10 år, men er ikke i nærheten av å oppfylle målet.

– Det går med en takt på 14, 5 kilometer i år, men skulle ha vært 75 kilometer. Dette monner ikke på langt nær nok, sier styreleder i foreningen Nei til Frontkollisjoner, Trygve Præsttun.

Les mer …

Styreleder til TU: Møtefrie veger i sniletakt

Veimyndighetene planlegger 750 kilometer vei med midtdelere i løpet av inneværende periode av NTP på 10 år, men er ikke i nærheten av å oppfylle målet.

– Det går med en takt på 14, 5 kilometer i år, men skulle ha vært 75 kilometer. Dette monner ikke på langt nær nok, sier styreleder i foreningen Nei til Frontkollisjoner, Trygve Præsttun.

Les mer …

Julegave til Nei til Frontkollisjoner

Årest julegave 2009 fra SafeRoad er en donasjon til organisasjonen Nei til Frontkollisjoner. Oganisasjonen (Nei til Frontkollisjoner) har på en god måte satt fokus på de utfordringer en står ovenfor innen frontkollisjoner, et fokus som sammenfaller med SafeRoads misjon om å bidra til null drepte og null varig skadde i trafikken.

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk