Åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

Vi møter til åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité mandag 2. november 2009

Transport- og kommunikasjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:

Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 (Prop. 1 S (2009-2010)).
Nei til Frontkollisjoners høringsnotat.
Les mer om programmet for høringen på Stortingets egne sider

Sikkerhet - det viktigste i trafikken

frontkollisjon.jpgNei til Frontkollisjoner kan oppfattes som en organisasjon med et snevert utgangspunkt.  Vi er blitt gjort oppmerksom om dette av flere, også av samferdelsministeren.  Men vi er helt bevisst i vårt valg.  Vi er en forening som stort sett jobber på idealistisk grunnlag.  Vi har fått utrettet mye på den korte tiden vi har vært i drift.  Og vi konsentrerer oss om det tema hvor vi kan oppnå størst effekt - nemlig hindre frontkollisjoner.

Les mer …

På tide å ta av silkehanskene

Det er på tide å ta av silkehanskene, sier Steffen Tangstad, og slå et slag for midtrekkverk.  Den tidligere proffbokseren Steffen Tangstad mener hardtslående argumenter nå må til i kampen for større trafikksikkerhet.  Han skal bli med oss i arbeidet fram mot 09.09.09. og vil også delta på selve arrangementet.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk