58 drept og 116 hardt skadd i frontkollisjoner

geirr_tangtad_holdal_nei_til_frontkollisjonerI oktober omkom 23 personer i trafikken på norske veier. 15 menn og 8 kvinner. Dette er 9 flere enn i samme måned i fjor, da 14 personer mistet livet. I tiårsperioden 2003-2012 har det i gjennomsnitt omkommet 19 personer i oktober måned.

58 drept i frontkollisjoner
Foreløpige tall for perioden fra januar til oktober i år viser at 159 personer har mistet livet  og 465 har blitt hardt skadd på norske veier. Dette er 32 flere enn i tilsvarende periode i 2012, da 127 personer ble drept.

I perioden januar - oktober 2013 har 58 personer blitt drept og 116 hardt skadd i frontkollisjoner. I utforkjøringer har 59 blitt drept og 128 blitt hardt skadd i samme perioden. Frontkollisjoner utgjør 36% av alle drepte, og utforkjøringene utgjør 37% av alle drepte i veitrafikken.

- Det er skremmende tall, og vi må som nasjon reagerer på disse tragiske tallene, og sette inn effektive tiltak der vi vet dette hjelper, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i foreningen Nei til Frontkollisjoner når han blir presentert for disse tallene.

- Vi har 1850 km høytrafikert vei med en trafikk på over 6000 kjøretøy i døgnet (ÅDT) som ved utgangen av 2013 fortsatt står usikret, uten livreddene midtrekkverk. Dette vet vi fra beregninger Veidirektoratet har gjort, vil redusere antall drepte og hardt skadde med hele 100 personer hvert år hvis vi får sikret disse slik at de blir møtefrie veier, fortsetter Tangstad-Holdal.

- Samtidig må både sentrale- og lokale trafikkorganisasjoner få muligheten til å intensivere de av holdningskampanjer som er dokumentert effektive, politiet få ressursene til en større utstrakt kontroll langs norske vinterveier og de med ansvar for vintervedlikeholdet må settes i høyeste beredskap, avslutter Geirr Tangstad-Holdal i foreningen Nei til Frontkollisjoner.

 

Kilde: SSB.no

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk