Møte med samferdselsministeren

samferdselsministeren_statsekretr_liteI dag møtte Nei til Frontkollisjoner samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statsekretær Bård Hoksrud til samtale i Samferdselsdepartementet. Fra den landsdekkende foreningen deltok Gunnar Grette, styrets leder, Harald Thorp Rice, styremedlem og Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder/styremedlem.

Vi i foreningen Nei til Frontkollisjoner er utålmodig når det gjelder å få etablert møtefrie veier - med livreddende midtrekkverk.

Vi er derfor spesielt glad for at regjeringen i den nye regjeringserklæringen sier at dere vil:

* Endre veinormalene slik at terskelen for å bygge midtrekkverk og flerfeltsveier senkes.

• Styrke det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet med fokus på frivillige organisasjoner

• Utarbeide og ta i bruk konkrete mål som hva som er god vei for henholdsvis riks- og fylkesvei i form av minstestandard.

Vi er også fornøyd med at regjeringserklæringen lytter til bil- og trafikkorganisasjonene og etablerer et uavhengig veitilsyn, og at planleggingen og oppbyggingen av Nasjonal transportplan skal endres slik våre sentrale politikere vedtar de overordnede nasjonale målene og at fagetatene får et større ansvar for detaljer og gjennomføringen.

Vi er utålmodig når det gjelder forseringen av etablering av møtefrie og sikre veier. Regjeringen Stoltenberg I og II har desverre ikke innfridd når det gjelder dette arbeidet, så i dag har vi behov for over 1850 km møtefri vei hvor trafikken er over 6000 ÅDT (gj.snt.kjøretøy i døgnet). Dette kan redusere antall drepte og hardt skadde med 100 personer hvert år.

Vi skulle gjerne sett at denne Regjeringen kommer tilbake med forslag til en forpliktende plan med tidsangivelser når dette skal være innfridd.

Forslag:

  • Snarest få oversikt over hvilke av våre veier som dreper og skader.
  • Utarbeide konkrete midtsikringsplaner som prioriteringes utifra trafikkfaren (jfr. pkt ovenfor)
  • En forpliktende plan med sluttdato for når våre høytrafikerte og trafikkfarlige veier er sikret som møtefrie veier. (med midtsikring med fysisk skiller, sikret sideterreng, overganger og veikryss etc.).
  • Veinormalen bør snarest endres, slik at nye veier og traséer med en trafikkprognose på 4000 ÅDT eller mer blir bygd med fysisk midtsikring.

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk