Ulykker

Skolestart - vis ekstra hensyn

I de kommende dagene er det mange nye fem- og seksåringer i trafikken, på vei til skolen. Mange har lite erfaring fra trafikken og trenger voksne som viser ekstra varsomhet.

Impulsive og feilberegner avstand
– Man må generelt være oppmerksomme og tenke på at gående og syklende skolebarn kan gjøre uventede manøvre. De kan løpe over veien eller krysse den med sykkel, fordi de feilberegner avstand, hastighet og tid på andre trafikkanter, sier Tor Egil Syvertsen, politistasjonssjef ved Grenland politistasjon.

Les mer …

Krav til mønsterdybden

nye_krav_dekksmnster_tangstad_holdalFra i dag stilles det strengere krav til mønsterdybden.

1. november markerer at vi er inne i vintersesongen på våre veier. Det er nå tillatt å kjøre med piggdekk.

Fra 1. november og til første mandag etter 2. påskedag, og fra 16. oktober til og med 30. april i Nordland, Troms og Finnmark er kravene nå at mønsterdybden i dekkene må være minst 3 millimeter.

 

Les mer …

Møte med samferdselsministeren

samferdselsministeren_statsekretr_liteI dag møtte Nei til Frontkollisjoner samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statsekretær Bård Hoksrud til samtale i Samferdselsdepartementet. Fra den landsdekkende foreningen deltok Gunnar Grette, styrets leder, Harald Thorp Rice, styremedlem og Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder/styremedlem.

Vi i foreningen Nei til Frontkollisjoner er utålmodig når det gjelder å få etablert møtefrie veier - med livreddende midtrekkverk.

Les mer …

Trafikksikkerhet - Statsbudsjettet 2014

Fra Regjeringen Stoltenbergs forslag til Statsbudsjett 2014

4.2.2 Transporttryggleik

Regjeringa har som ein visjon at det ikkje skal skje ulykker med drepne eller hardt skadde i transportsektoren, jf. Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023. Nullvisjonen er utgangspunktet for trafikktryggleiksarbeidet innan alle transportsektorane. Utfordringane og behovet for tiltak er likevel ulike. Vegsektoren skil seg ut med omsyn til omfang av ulykker og risikoeksponering. I jernbane- og luftfartssektoren er tryggleiksnivået høgt, og målet for planperioden 2014–2023 er å oppretthalde og styrkje nivået ytterlegare.

Les mer …

58 drept og 116 hardt skadd i frontkollisjoner

geirr_tangtad_holdal_nei_til_frontkollisjonerI oktober omkom 23 personer i trafikken på norske veier. 15 menn og 8 kvinner. Dette er 9 flere enn i samme måned i fjor, da 14 personer mistet livet. I tiårsperioden 2003-2012 har det i gjennomsnitt omkommet 19 personer i oktober måned.

58 drept i frontkollisjoner
Foreløpige tall for perioden fra januar til oktober i år viser at 159 personer har mistet livet  og 465 har blitt hardt skadd på norske veier. Dette er 32 flere enn i tilsvarende periode i 2012, da 127 personer ble drept.

Les mer …

Trafikksikkerhet

Formål til den landsdekkende foreningen Nei til Frontkollisjoner

Arbeid for at norske veier med tilstrekkelig stor trafikk og trafikkfarlige veier utstyres med fysiske skiller mellom motgående kjøreretninger, slik at blant annet frontkollisjoner hindres.

Danne forum og nettverk for pårørende til medmennesker som er blitt rammet av trafikkulykker, i særdeleshet etter frontkollisjoner. Støtte arbeidet for de trafikkskadde.

Støtte andre tiltak for å hindre trafikkulykker og støtte gode tiltak innenfor trafikksikkerhet.

Dødsveien en saga blott

midtrekkverk1De siste fem årene har ingen omkommet langs det som før kaltes «dødsveien», E6 mellom Svinesund og Uddevalla, skriver Fredrikstad blad

Midtsikring og utbedring
– Flere strekninger er bygd ut til motorveistandard med to filer og atskilte kjørebaner, er trafikkpolitiets forklaring på den positive dødsstatistikken.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk