Krafttaket kunne vært kraftigere

ageirr stortinget 2013 horingDet ligger inne mange gode forslag til tiltak blant de 122 som er skissert i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2014-2017.

Men vi kan bare konstatere at den manglende satsningen på trafikksikre veier som ble gjort i Nasjonal transportplan 2014-2017, forfølger planprosessene for trafikksikkerhetsnivået videre, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i foreningen Nei til Frontkollisjoner.

Statens vegvesen anbefalte med en økonomisk ramme på +45% en utbygging på 980 km møtefri og trafikksikker vei i NTP perioden 2014-2023. Da regjeringen Stoltenberg presenterte sitt forslag var den økonomiske rammen plusset på med imponerende 50%, men trafikksikre veier var nedprioritert til 780 km. Dette ble også vedtatt i juni 2013 av flertallet i Stortinget.

Handlingsprogrammet som så ble lagt fram høsten 2013 og nå Tiltaksplanen for trafikksikkerhet blir desverre rammet av den manglende satsningen som ble gjort i Nasjonal transportplan. Vegvesen skriver selv i tiltaksplanen: "Møtefrie veger omfatter firefelts motorveger og to-/trefelts veger med midtrekkverk. Dette er de sikreste vegene vi har."

Når både vi og Statens vegvesen vet at vi har rundt 1850 km høytrafikerte veier som er usikret, så er tiltakene i denne tiltakspalen på 248 km møtefri vei i fireårsperioden 2014-2017 svært beklagelig. Enda mer beklagelig når vi vet at sikringen av disse veiene kunne ifølge Veidirektoratets egne beregninger redusere antall drepte og hardt skadde med hele 100 personer hvert år.

planleggingsprosesser_trafikksikkerhet

- Det blir som med dårlige skihopp. Dårlig fart i tilløpet (NTP), gir dårlig kraft i satsningsområdet (Handlingsprogrammet) og et tilsvarende middelmådig hopp (Tiltaksplanen), fortsetter Tangstad-Holdal.

Nå har vi tiltro til at Regjeringen Solberg allerede for Statsbudsjettet for 2015 forserer takten i både planlegging og utbygging av trafikksikre veier. Trafikksikre veier som er møtefri og sikrer alle trafikantene mot farene som kan møte oss i vår ferd i trafikken, avslutter Geirr Tangstad-Holdal.

Les også: Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet vei 2014-2017

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk