Vegvesenet: Nesten bare Wirerekkverk på svenske veger

Veivesenet vil bygge midtrekkverk av wire. Wirerekkverk er mye billigere, og dominerer på svenske veier, iflg Aftenposten

Vegdirektoratet lister opp wirerekkverk som et av flere mulige tiltak når fagetaten foreslår at det bygges midtrekkverk på langt flere veier i Norge. Og det gjør direktoratet til tross for at Samferdselsdepartementet i 2006 ga kontant beskjed om at bygging av wirerekkverk skulle opphøre. Det skjedde etter kraftig påtrykk fra motorsykkelorganisasjoner, og en svært høylytt krangel med sterke fronter. Nå er det duket for omkamp.

Midtrekkverk regnes som den desidert mest effektive måten å unngå dødsulykker på veiene.

I sitt forslag skriver Vegdirektoratet at både kostnader, arealbruk og ulykkesreduksjon taler for bruk av wirerekkverk. Fagetaten skriver også at det ikke er påvist at wire medfører mer alvorlig skader for noen kjøretøygrupper enn andre rekkverk.

Les hele saken på Aftenposten.no

Les også pressemeldingen fra Landsforeningen for trafikkskadde som i 2009 ber Stortinget om å hve forbudet for wire-rekkverk.

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk