NTP: Behov for 1850 km ny møtefri riksveg

midtrekkverk

Totalt vil det være behov for om lag 1 850 km ny møtefri riksvei. Til sammenlikning vil det ved inngangen til planperioden være om lag 750 km møtefri riksvei i Norge.

Statens vegvesen legger til grunn at det er et behov for midtrekkverk på alle veger med døgntrafikk over 6 000 kjøretøy, der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere. i tillegg vil det være behov for midtrekkverk på enkelte veier med døgntrafikk under 6 000 ÅDT. Dette er strekninger der det har vært mange møteulykker, strekninger med spesielt stor tungtrafikkandel og strekninger der det er ønskelig med møtefri vei for å ha samme standard som tilstøtende parseller.

 

Hele forslaget fra fagetatene til ny NTP 2014-2023 finner du her.(-pdf.fil)

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk