Dybdeanalyse: Møtefrie veger kan redde 22 liv

Ulykkesanalysegruppen Region øst i Statens Vegvesen mener at vi kunne reddet 22 mennskeliv ved å etablere midtrekkver på veger med stor trafikk. De sier samtidig at mange alvorlige ulykker kunne vært unngått med bedre planlegging av trafikkmiljøet, melder NRK Østlandssendingen.

– Det er helt vanlige feil de fleste trafikanter gjør hver dag. Man er uoppmerksom, man feilvurderer, er litt trøtt, sliten eller stresset. Kanskje man feilvurderer kjøreforholdene og holder for høy fart.

Slik beskriver Magnus Larsson i ulykkesanalysegruppa til Statens vegvesen vanlige feil som fører til de aller fleste dødsulykker på veiene våre. I en ny rapport om ulykkene i region øst, kommer det frem at det ikke er uvanlige feil som fører til ulykker.

I mer enn hver tredje dødsulykke er det andres feilvurderinger som fører til trafikkdøden.

65 prosent omkom i frontkollisjoner og utforkjøringer.

  • Mer enn 38 prosent i frontkollisjoner
  • Mer en 26 prosent i utforkjøringer
  • 90 prosent av de som ble drept i frontkollisjoner gjorde det på veger med mer enn 1500 kjøretøy i årsdøgntrafikk (ÅDT).

Vil ha bedre planlegging

Larsson mener at mange alvorlige ulykker kunne vært unngått med bedre planlegging av trafikken.

– Det er mulig å planlegge og bygge veinettet slik at det blir lettere å kjøre riktig.

Redde 39 menneskeliv hvert år

I følge rapporten vil 39 menneskeliv bli reddet hvert år i Region øst når vegmyndighetene har sikret vegen i henhold til Nullvisjonen, noe som tilsvarer 60 prosent av de drepte. Bak hvert liv som reddes hindrer man også 10 hardt skadde og 100 lettere skadd.

                                     2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totalt

Drepte                              60     72    93     70     65    66    426

Meget alvorlig skadde     35     40     33    21     20    19    168

Alvorlig skadde               276  290    266  260   243  232   1567

Les også: NRK Østlandssendingen Vanlige feil fører til dødsulykker

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk