Etablering av møtefrie veger med sikkerhetsbarrieren med fysiske skiller mellom kjøreretningene på to og trefelts høytrafikkerte veger gir i gjennomsnitt rundt 80 prosent reduksjon i antall drepte og rundt 45 prosent i antall hardt skadde på disse strekningene

Sverige 8. mars: Ny 2+1 møtefri veg E4

Trafikken på E4 gjennom Kalix sentrum, med et gjennomsnitt på ca 10 000 kjøretøyer i døgnet. Transport Administrasjonsbygget i etapper på ruten mellom Kalix og Tore til mötesfri 2 +1 veier for å bedre trafikksikkerhet og bedre trafikkavvikling i området.

Frekvensen er høy i trafikken på E 4 ved Kalix. I takt med at regionen utveksles, øker også trafikkvolum og ulykkesrisikoen. I Kalix sentrum er pågående investeringer i blant annet Strandängsområdet, noe som betyr at flere mennesker må krysse E4.

Mengden av trafikk mellom Kalix og Tore variere. Mellom f.eks Tore og Rolfs saga reiser i gjennomsnitt 3000-5000 kjøretøyer i døgnet. Veien Bredden er ca 13 meter og de ??tillatte hastigheter som varierer mellom 70, 90 og 110 km / t. Et eget møte med den sentrale barrieren og exit regulering vil bedre trafikksikkerheten i området betydelig.

Prosjektet har tre faser

Deletappe 1: Tore - Åkroken

Deletappe 2: Åkroken - Rolfs

Deletappe 3: Rolfs - Kalix sentrum, 720 veikryss

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk