Etablering av møtefrie veger med sikkerhetsbarrieren med fysiske skiller mellom kjøreretningene på to og trefelts høytrafikkerte veger gir i gjennomsnitt rundt 80 prosent reduksjon i antall drepte og rundt 45 prosent i antall hardt skadde på disse strekningene

Dybdeanalyse: Møtefrie veger kan redde 22 liv

Ulykkesanalysegruppen Region øst i Statens Vegvesen mener at vi kunne reddet 22 mennskeliv ved å etablere midtrekkver på veger med stor trafikk. De sier samtidig at mange alvorlige ulykker kunne vært unngått med bedre planlegging av trafikkmiljøet, melder NRK Østlandssendingen.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk