Etablering av møtefrie veger med sikkerhetsbarrieren med fysiske skiller mellom kjøreretningene på to og trefelts høytrafikkerte veger gir i gjennomsnitt rundt 80 prosent reduksjon i antall drepte og rundt 45 prosent i antall hardt skadde på disse strekningene

Møtefri veg - 4000 ÅDT

Daglig leder Geirr Tangstad-Holdal her i samtale med fylkesordfører i Vest-Agder i forbindelse med møtefri og sikker E39

Tilbake til arbeidet i referansegruppen til Nasjonal Transportplan 2014-2019 har foreningen Nei til Frontkollisjoner krevd at norske myndigheter innfører de samme sikkerhetsbarrierene mellom kjøreretningene som i vårt naboland Sverige.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk