Etablering av møtefrie veger med sikkerhetsbarrieren med fysiske skiller mellom kjøreretningene på to og trefelts høytrafikkerte veger gir i gjennomsnitt rundt 80 prosent reduksjon i antall drepte og rundt 45 prosent i antall hardt skadde på disse strekningene

Reguleringsplanen for E6 Kvam-Sel

Statens vegvesen har lagt ut forslag til reguleringsplan for E6 fra Kvam til Sel grense i Nord-Fron kommune til offentlig ettersyn. Offentlige etater, grunneiere og andre interesserte kan gi merknader til planen. Tirsdag 22. mars er det åpent møte om planen i Kvam bygdahus.

Les mer …

Teknisk Ukeblad om midtrekkverk

midtrekkverk

Teknisk Ukeblad skrev allrede i 2005 en artikkel om "Tryggere med fysisk veiskille". Midtrekkverk i veibanen sparer uten tvil liv. Nå ønsker Statens vegvesen å doble antall kilometer vei med betongrekkverk.

Les mer …

Sverige midtsikrer sine veger

Norge: 617 km, Sverige: 4200 km

For 2009 ble det fullført 6 kilometer med midtrekkverk i Norge.

For 2010 er det budsjettert til 14,5 kilometer med midtrekkverk. I løpet av NTP-perioden 2010-2019 er 750 kilometer med midtrekkverk planlagt.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk