Etablering av møtefrie veger med sikkerhetsbarrieren med fysiske skiller mellom kjøreretningene på to og trefelts høytrafikkerte veger gir i gjennomsnitt rundt 80 prosent reduksjon i antall drepte og rundt 45 prosent i antall hardt skadde på disse strekningene

Opplysningsrådet for Vegtrafikk er overrasket over den svake satsingen på midtdelere

Opplysningsrådet for Vegtrafikk er overrasket over den svake satsingen på midtdelere, da dette er et tiltak med svært god trafikksikkerhetseffekt.  Det er behov for midtdelere på tungt trafikkerte riksveier for å gi tilfredsstillende barriere mot møteulykker. Tidligere estimater fra Statens vegvesen har antydet et behov på rundt 500 km med midtdelere på riksveinettet, i tillegg til behovet for 4 felts motorvei på de høytrafikkerte veiene. Tiltaktspakken har liten fokus på midtdelere, og ved en finlesing av fylkesoversikten, går det frem at følgende strekninger får midtdelere:
  • 6 millioner kroner til midtrekkverk ved Ryghkollen - Mjøndalen (E134)
  • 7 milloner kroner til midtdeler i kurve på riksvei 7 i Buskerud
  • 5 millioner kroner til oppføring av midtrekkverk ved Farriseidet på E18 i Vestfold
  • 20 millioner kroner til midtrekkverk på strekningen Rannekleiv - Temse på E18 i Aust-Agder
  • 15 millioner kroner til midtrekkverk/forbikjøringsvfelt ved Svemarka på E6 i Nord-Trøndelag
Totalt gir dette 53 millioner kroner.

Les mer …

Midtrekkverk til 20 millioner

Midtrekkverk på to- og trefeltsveien mellom Rannekleiv og Grimstad var ønske fra daværende Aust-Agder vegvesen den gang veien ble bygget på slutten av 1990-tallet.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk