Etablering av møtefrie veger med sikkerhetsbarrieren med fysiske skiller mellom kjøreretningene på to og trefelts høytrafikkerte veger gir i gjennomsnitt rundt 80 prosent reduksjon i antall drepte og rundt 45 prosent i antall hardt skadde på disse strekningene

Den positive effekten av midtrekkverk

Roar Gärtner, distriktssjef i Statens Vegvesen. Foto: Vegen og Vi

Vi har hentet følgende presseklipp fra Vegen og Vi nr. 1/07.  Her er det et porttrettintervju med Roar Gärtner som er distriktssjef i Statens Vegvesen i Vestfold.  Han sier følgende:

Les mer …

Vi kan bygge oss bort fra ulykkene ved bruk av midtrekkverk

Er veien dårlig og føreren unnlater å senke farten, handler det om sjåførens valg. Vi kan ikke bygge oss bort fra ulykkene, sier fylkessekretær Arne Aase i Trygg Trafikk Hordaland til Bergens Tidende i mai 2008 .  Han gjør likevel et unntak for midtrekkverk, som har redusert antall møteulykker betraktelig der de er satt opp.  – Vi har et stort ønske om midtrekkverk på veier med mye trafikk, sier Aase.

Ifølge Tor Høyland er det sannsynlig med 80 prosent reduksjon i antall drepte på strekninger med midtrekkverk.

– Vi skal kartlegge behovet for midtrekkverk og utarbeide forslag. Det har kommet klare signaler fra Vegdirektoratet om at dette skal prioriteres, sier seniorrådgiver Tor Høyland i Statens vegvesen til Bergens Tidende i mai 2008.

I følge Trygg Trafikks oversikt i 2007 var litt over halvparten av de drepte i trafikken møteulykker. Trygg Trafikks direktør Kari Sandberg mener utbyggingen av et veinett med midtrekkverk må forseres.

- Fordi trafikken er så tett straffes bilister i dag med døden hvis de på grunn av et øyeblikks uoppmerksomhet eller en liten feilvurdering kommer over i motsatt kjørebane. Midtrekkverk ville reddet mange av disse menneskenes liv, sier Sandberg.

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk