Etablering av møtefrie veger med sikkerhetsbarrieren med fysiske skiller mellom kjøreretningene på to og trefelts høytrafikkerte veger gir i gjennomsnitt rundt 80 prosent reduksjon i antall drepte og rundt 45 prosent i antall hardt skadde på disse strekningene

Slik sikrer vi våre Europaveier i 2013

nordmore_e39

Mandag 3. juni er det offisiell åpning av E39 Astad-Høgset, og Statens vegvesen og Gjemnes kommune inviterer i den anledning til veifest på Astad ved Batnfjordsøra. Det er statssekretær i samferdselsdepartementet Geir Pollestad som står for den offisielle åpningen.

Les mer …

Møtefri vei - en suksess

ulykkene_som_forsvantE6 - Ulykkene som forsvant

E6 mellom Levanger og Stjørdal var i en årrekke en risikostrekning med mange drepte og skadde. Nå nærmer tallet seg null, skriver Trønder-Avisa

En oversikt utarbeidet av Statens vegvesen viser hva som har skjedd med den 47 kilometer lange strekningen mellom Kvithammer i Stjørdal og Mule i Levanger siden den ble erklært som nullvisjonsstrekning i 2003 – og en rekke tiltak ble satt inn.

Les mer …

Veidirektøren vil ha mer midtrekkkverk

terje_moe_gustavsenBedre sikring langs veien er et viktig grep for å hindre møteulykker, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen til NRK.no i dag.

– Å bygge nye trafikksikre veger, midtrekkverk, siderekkverk og mer oversiktlig sideterreng, forsterka vegoppmerking og reduserte fartsgrenser, blir viktige virkemidler for Statens vegvesen framover.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk