Så mye har det kostet å bygge vei

Ny E18 i Vestfold skal stå ferdig i 2017. Nå viser det seg at veien kunne stått ferdig allerede i 1998 og kostet rundt sju milliarder kroner mindre Foto: illustrasjon E18 Vestfold Her finner du oversikten med byggekostnader for de vanligste veiene. Meterprisen er ikke entydig, og har et visst spenn.Tallene som oppgis er det normale, men ikke dekkende for alle prosjekter. De viser dessuten kun byggekostnader. Det betyr at planleggings- og byggherrekostnader ikke er innberegnet.

– Ofte krever vegbygging store ombygginger og tilpasninger av lokalt vegnett, bruer og tunneler. De kostnadene er ikke med i beregningen, sier Gudmund Nilsen i Vegdirektoratet.

  • 2-felts veg 6,5 meter bredde: 50.000–90.000 kr per meter.
  • 2-felts veg: 7,5 m vegbredde: 60.000–100.000 kr per meter.
  • 2-felts veg: 8,5 m vegbredde: 70.000–120.000 kr per meter.
  • 2-felts veg: 10 m vegbredde: 80.000–140.000 kr per meter (forsterket midtoppmerking).
  • 2/3-felts veg m/midtrekkverk: 110.000–150.000 kr per meter.
  • 4-felts veg, kryss i plan: 120.000– 170.000 kr per meter (16 m vegbredde).
  • 4-felts veg, planskilte kryss: 140.000–230.000 kr per meter (19-22 m vegbredde).

- Selv om vi her opererer med et spenn, vil det altså være prosjekter som faller utenfor spennet, forteller Nilsen.

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk