Fakta om møtefri og sikker vei

 • Sverige har 4500 km møtefri vei, likt fordelt mellom firefelts motorvei og 2+1-veier.
   
 • Norge har 500 km møtefri vei. Av disse er det omtrent 125 km med 2+1-veier.

 • Svenskene bygget i fjor 200 km møtefri vei, mens Norge bygget 25 km. For 2014 er planen 22 km midtrekkverk på 2/3-feltsvei og 64 km motorvei skal åpnes på norsk side, mens nabolandet øker til totalt 230 km.

 • Veibudsjettene i de to landene er omtrent like store - i 2010 var dette på ca. 17 milliarder norske kroner.
   
 • Ifølge Nasjonal transportplan 2014-2023, har norske veier behov for 1850 km midtdeler på høytrafikerte veier med en trafikk på 6000 kjøretøy i døgnet (ÅDT) eller mer.
   

Kilder: Statens vegvesen og Trafikverket


Veier som dreper

graf antall drepte halvr 2012

Hver uke det første halvåret har igjennomsnitt i underkant av 2 mennsker blitt drept, 4 hardt skadd og 27 skadd i frontkollisjoner. Denne ulykkestypen er den alvorligste på veiene i form av drepte og skadde.

Det fører til store menneskelige lidelser og tap for samfunnet. Av 81 omkomne er 42 drept i frontkollisjoner, 92 hardt skadd og 694 skadd i årets første seks månder.

Vi trenger en mental endringsprosess i vårt forhold til disse fakta i veitrafikken. Målet må være å gjøre høytrafikerte veier, møtefrie og sikrede veier.

Les mer …

Nullvisjonen: Det delte ansvaret

nullvisjonenI vedtaket om Nullvisjon er det delte ansvaret sentralt. 

1. De som bygger og former vegtransportsystemet, skal ha som mål å bygge et vegtransportsystem som kan håndtere menneskelig svikt. Systemet må ikke bare håndtere våre egne feilvurderinger og feilhandlinger, det må også beskytte oss fra andres feilvurderinger og feilhandlinger.

Les mer …

Møtefri veg i forslag til NTP 2014-2023

UTFORDRINGENE PÅ VEIEN

Statens vegvesens forslag til NTP for perioden 2014 – 2023 vil blant annet innebære:

* Med dagens bevilgningsnivå vil det bli åpnet 150 km ny firefelts vei og 270 km to- og trefelts vei med midtrekkverk.
* Med økte bevilgninger (+ 45 prosent) vil det bli åpnet 440 km ny firefelts vei og 470 km to-og trefelts vei med midtrekkverk, til sammen 910 km møtefri vei.
* Det samlede behovet for møtefri vei ved inngangen til tiårsperioden 2014-2023 beregnes å være 1850 km vei.

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk