Skolestart - vis ekstra hensyn

I de kommende dagene er det mange nye fem- og seksåringer i trafikken, på vei til skolen. Mange har lite erfaring fra trafikken og trenger voksne som viser ekstra varsomhet.

Impulsive og feilberegner avstand
– Man må generelt være oppmerksomme og tenke på at gående og syklende skolebarn kan gjøre uventede manøvre. De kan løpe over veien eller krysse den med sykkel, fordi de feilberegner avstand, hastighet og tid på andre trafikkanter, sier Tor Egil Syvertsen, politistasjonssjef ved Grenland politistasjon.

Les mer …

58 drept og 116 hardt skadd i frontkollisjoner

geirr_tangtad_holdal_nei_til_frontkollisjonerI oktober omkom 23 personer i trafikken på norske veier. 15 menn og 8 kvinner. Dette er 9 flere enn i samme måned i fjor, da 14 personer mistet livet. I tiårsperioden 2003-2012 har det i gjennomsnitt omkommet 19 personer i oktober måned.

58 drept i frontkollisjoner
Foreløpige tall for perioden fra januar til oktober i år viser at 159 personer har mistet livet  og 465 har blitt hardt skadd på norske veier. Dette er 32 flere enn i tilsvarende periode i 2012, da 127 personer ble drept.

Les mer …

Møte med samferdselsministeren

samferdselsministeren_statsekretr_liteI dag møtte Nei til Frontkollisjoner samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statsekretær Bård Hoksrud til samtale i Samferdselsdepartementet. Fra den landsdekkende foreningen deltok Gunnar Grette, styrets leder, Harald Thorp Rice, styremedlem og Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder/styremedlem.

Vi i foreningen Nei til Frontkollisjoner er utålmodig når det gjelder å få etablert møtefrie veier - med livreddende midtrekkverk.

Les mer …

Dødsveien en saga blott

midtrekkverk1De siste fem årene har ingen omkommet langs det som før kaltes «dødsveien», E6 mellom Svinesund og Uddevalla, skriver Fredrikstad blad

Midtsikring og utbedring
– Flere strekninger er bygd ut til motorveistandard med to filer og atskilte kjørebaner, er trafikkpolitiets forklaring på den positive dødsstatistikken.

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk