Høringsuttalelser

Statsbudsjettinnspill 2011

Statsbudsjettinnspill 2011

 

Oslo, 31. januar 2010

Trafikksikkerhet - Midtrekkverk / Møtefrie veier.

2010 har startet på den verst tenkelige måte – hele 13 menneskeliv gikk tapt i frontkollisjoner i januar måned!

Les mer …

Høringsuttalelse Statsbudsjettet 2010

Stortinget

Transport- og kommunikasjonskomiteen

Oslo 2. November 2009

 

 

STATSBUDSJETTET for 2010. Proposisjon 1 S (2009-2010).

Høringsuttalelse fra Nei til Frontkollisjoner. Midtrekkverk / Møtefrie veier.

 

Les mer …

Se vidoeopptaket fra Stortingets høringen ang Statsbudsjettet 2010

Åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité mandag 2. november 2009

Transport- og kommunikasjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:

Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 (Prop. 1 S (2009-2010)).

Fra NEI TIL FRONTKOLLISJONER:
Geirr Tangstad-Holdal, styremedlem/pressekontakt
Gunnar Grette, h.r.adv. og styrets nestleder,
Trygve Præsttun, siv.ing og styremedlem

Se NRKs videoopptaket

Høringsuttalelse NTP 2010-2019

Stortinget

Transport og kommunikasjonskomiteen 
 

                                                                                                                   Oslo, 27.03.2009 

NASJONAL TRANSPORTPLAN NTP 2010-2019. St. meld nr.16 (2008 – 2009). 

Høringsuttalelse fra Nei til Frontkollisjoner. 

 

Les mer …

Du finner oss på:

Facebook  Flickr FotoYouTube

Twitter SlideshareInstagram

 

Bankkontonummer for de som ønsker å bidra til vår drift:

8101 23 98735

Bli medlem

bli_medlem1

Desto flere støttespillere desto sterkere

Støtt oss

nettbutikk