post

Trafikksikkerhet

Her kan du lese mer om ulike tiltak som kan gjennomføres for å øke trafikksikkerheten. Her er emnene vi vil se nærmere på:

  • Bruk av bilbelte
  • Bruk av refleks
  • Trygge bilveier og sikre biler