post

Økt trafikksikkerhet med trygge veier og sikre biler

Sikre veier er alfa og omega

Det er ikke bare sjåføren som har ansvar for å bidra til økt sikkerhet på veiene. Myndighetene må også sørge for at bilveiene er forsvarlig skiltet, oppmerket og sikre å kjøre på. Enkelte steder har ikke bilveiene blitt utbedret på mange år, noe som kan medføre dype spor i veien, hull i asfalten og smale veier. Det er heller ikke alle steder bilveiene har autovern som kan forhindre utforkjøring. Hvert år settes det av milliarder av kroner i statsbudsjettet til å utbedre veiene, slik at veiene blir stadig sikrere. Ny asfalt, midtrabatter, autovern og bedre skilting er blant tiltakene som kan øke sikkerheten til alle som ferdes på veiene. Det har også blitt mer vanlig at syklister og fotgjengere får egne felt for ferdsel, slik at myke trafikanter ikke trenger å ferdes i bilveien. Syklister i bilveien er nemlig noe som anses som farlig, og bør i størst mulig grad unngås.

Sikre biler i fokus

I tillegg til at bilveiene bør være så trygge som mulig, bør selvfølgelig bilen du kjører være mest mulig sikker. Bilprodusentene har tilgang til stadig bedre teknologi og har mye kunnskap, og utvikler derfor biler som reduserer sjansen for skade og død i trafikken betraktelig. Nyere biler har gjerne automatisk varsel dersom bilen oppdager at føreren begynner å bli trøtt eller kommer over i feil fil, eller automatisk nedbremsing dersom en hindring plutselig dukker opp i veibanen. Dette kan redde liv, men betyr ikke at du som sjåfør kan sitte på mobilen eller være uoppmerksom. Du skal ikke stole på at bilen redder deg hver gang. Sikre biler skal også være EU-godkjent og i god stand, med velfungerende bremser og airbag som utløses ved eventuelle sammenstøt. Les gjerne biltester for å finne den sikreste bilen på markedet i dag!