post

Viktigheten av å overholde trafikkreglene

Forbikjøringer øker sjansen for frontkollisjoner

Noe av det viktigste du kan gjøre for å bidra til at sjansen for bilulykker reduseres, er å følge trafikkreglene. Frontkollisjoner oppstår for eksempel ofte idet forbikjøringer foretas på steder der dette egentlig ikke er tillatt. Enkelte tenker at så lenge det ikke er politikontroll på stedet, så har det ingenting å si om trafikkreglene brytes. Husk imidlertid på at trafikkreglene er der for å beskytte både deg og andre mot trafikkulykker. Og selv om du følger trafikkreglene selv, er det alltid en viss risiko for at andre bilister bryter dem. Derfor bør du alltid avpasse farten og være ekstra obs dersom du ser at det er en buss eller traktor i motgående felt. Sjansen for at en rastløs sjåfør vil forsøke å kjøre forbi et tregt kjøretøy er alltid til stede.

Vikeplikt og fartsgrense

To trafikkregler som brytes hyppig, er vikeplikt og fartsgrenser. Du har kanskje opplevd at andre bilister ikke overholder vikeplikten når du kjører i en rundkjøring? Dette kan raskt føre til kollisjon og personskade, så vær ekstra obs i slike situasjoner. En annen trafikkregel – som de fleste nok har brutt på ett eller annet tidspunkt – er fartsgrensen. Det er raskt gjort å kjøre et par km/t for fort en gang iblant, men de fleste tilpasser farten igjen raskt. Problemene oppstår som regel blant sjåfører som kjører langt over fartsgrensen, ofte bare for å tøffe seg for kameratene som sitter på i samme bil. Dette er ikke bare livsfarlig for de som sitter på i bilen, det kan også gå ut over andre uskyldige bilister og myke trafikanter. De som oftest bryter fartsgrensen, er nok unge menn som ikke har hatt lappen så lenge. Ser du noen som kjører uansvarlig fort, bør du notere skiltnummeret og melde ifra til politiet snarest.